Ga naar haalbaarheidsstudie & Projectontwikkeling Ga naar advisering.
Ga naar http://www.ryedal.com
Ga naar beginpagina.
Ga naar contactpagina
Ga naar linkpagina.
Onder de naam Ryedal worden enkele specifieke diensten aangeboden. Op de website www.ryedal.com vindt u specifieke informatie, over:

Business Improvement
Business Improvement is een instrument om de prestatie van bedrijven langs systematische weg op een hoger niveau te brengen door het toepassen van een proces van continue verbetering.

Human Resource Management
Human Resource Management wordt gezien als strategisch personeelsmanagement. Wij begeleiden bedrijven bij het managen van de menselijke component, zowel in een korte termijn perspectief als in een meer lange termijn perspectief waarbij rekening gehouden wordt met de strategische ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Interim Management
Interim Management kan een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen van tijdelijke aard. Na een inventarisatie en probleemanalyse wordt een plan van aanpak opgesteld en gerealiseerd, Tevens wordt de opvolging en overdracht in de eindfase georganiseerd. Opdrachten worden uitgevoerd conform het conceptuele 3C-model voor interim-management.

Ga naar de website van Ryedal