Ga naar haalbaarheidsstudie & Projectontwikkeling Ga naar advisering. Ga naar overige activiteiten.
Ga naar beginpagina.
Ga naar contactpagina
Ga naar linkpagina.
DeWa Management B.V. is actief op terrein van strategieontwikkeling, haalbaarheidsstudies en onderzoek.

Ter versterking van de toekomstige continuïteitspositie verrichten bedrijven haalbaarheidsonderzoek naar mogelijk toekomstige activiteiten. Ook strategische verkenningen van mogelijke ontwikkelingsrichtingen passen in dit kader. Voorafgaand aan het verrichten van haalbaarheidsonderzoek is in specifieke gevallen een strategische verkenning noodzakelijk alvorens tot een haalbaarheidsonderzoek over te gaan.

De expertise van DeWa Management B.V. richt zich op het uitvoeren van haalbaarheidsstudies waarin het verkrijgen van inzicht in de technische, bedrijfseconomische en commerciële haalbaarheid centraal staat. In deze haalbaarheidsstudies wordt samengewerkt met deskundige partners uit het Netwerk.

Waar mogelijk wordt door DeWa Management B.V. voorafgaand aan de uitvoering van onderzoeken een verkenning naar subsidiemogelijkheden uitgevoerd.