Ga naar haalbaarheidsstudie & Projectontwikkeling Ga naar overige activiteiten.
Ga naar beginpagina.
Ga naar contactpagina
Ga naar linkpagina.
DeWa Management B.V. is actief op het terrein van advisering aan ondernemingen en instellingen. Centrale uitgangspunten in de adviesrelatie zijn betrouwbaarheid, betrokkenheid en probleemgerichtheid. Na het definiëren van een eenduidige en gedragen probleem- en doelstelling organiseert en implementeert DeWa Management B.V. het oplossingstraject.

DeWa Management B.V. heeft in samenwerking met haar netwerk ervaring op het terrein van strategiebepaling, veranderingsprocessen en verbeteringsprocessen, managementondersteuning, management en projectorganisatie, personeel en organisatie en het opzetten, implementeren en continueren van zorgsystemen op het terrein van Quality Assurance (QA), Quality Control (QC) en Safety, Health & Environment (SHE).

DeWa Management BV werkt bij voorkeur op projectbasis. Duidelijke afspraken over projectinhoud en tarieven staan hierbij centraal. Dit betekent duidelijkheid naar u als opdrachtgever en dus geen verrassingen achteraf.