Ga naar haalbaarheidsstudie & Projectontwikkeling Ga naar advisering. Ga naar overige activiteiten.
Ga naar beginpagina.
Ga naar contactpagina
Ga naar linkpagina.
DeWa Management B.V. is gericht op dienstverlening ten behoeve van het Midden- en Kleinbedrijf. Het algemene kenmerk van de diensten is de focus op het versterken van de prestaties van ondernemingen in het MKB.

Sinds de oprichting in 1999 verleent DeWa Management B.V. onder meer diensten in de sfeer van Advisering, Haalbaarheidsstudies en Projectontwikkeling.

Vanaf 2002 profileert DeWa Management B.V. zich tevens met enkele specifieke adviesdiensten onder de naam Ryedal.

Op de Ryedal-website vindt u informatie over het business improvement-concept, en over de activiteiten op het terrein van interim management en human resource management. Tevens heeft Ryedal een online adviesconcept ontwikkeld onder de naam ONLINE-CONSULT.NL. Online-consult.nl maakt het mogelijk om tegen een aantrekkelijk tarief een advies- en informatieabonnement voor online-advies af te sluiten.

DeWa Management B.V. heeft een ruime advieservaring. De expertise ligt op zowel bedrijfskundig-, als technisch terrein. Door het zonodig projectmatig organiseren van expertise uit een deskundig netwerk is DeWa Management B.V. in staat om op een breed terrein te adviseren en gerichte ondersteuning te bieden aan uw bedrijf.